Mandarin(P): zhà, zuò
Mandarin(Z): ㄓㄚˋ, ㄗㄨㄛˋ
Korean(Eum): 사 [sa]
Korean(H/E): 잠깐 사
Japanese(On): さく, さ [saku, sa]
Japanese(Kun): たちまち, ながら [tachimachi, nagara]
Cantonese: zaa3, zaa6, zok3
Vietnamese: chạ, sạ
Hist. Tang: jrhà
------------------------------------------------------------
Definition: first time, for the first time
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [4.4]
Total strokes: 5
Radical: 丿
Frequency: 5
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4E4D
Big Five: A545
GB 2312: 5307
JIS X 0208-1990: 3867
KSC 5601-1989: 6231
Cangjie: HS
Four-corner Code: 8021.1
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10035.030
Kang Xi: 0082.060
CiHai: 47.301
Morohashi: 00130
Dae Jaweon: 0165.220

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I zhà ㄓㄚˋ 〔《廣韻》鋤駕切, 去禡, 崇。 〕 1.突然;忽然。 《孟子‧公孫丑上》: “今人乍見孺子將入於井, 皆有怵惕惻隱之心。” 朱熹 集注: “乍, 猶忽也。” 唐 王建 《失釵怨》詩: “鏡中乍無失髻樣, 初起猶疑在床上。” 南唐 馮延巳 《謁金門》詞: “風乍起, 吹縐一池春水。” 明 李東陽 《早朝露坐》詩: “城頭急雨時來去, 雲際疏星乍有無。” 2 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I zhà (1) (会意。 小篆字形, 从亡从一。 本义: 忽然) (2) 同本义 [suddenly; abruptly] 乍, 暂也。 《广雅》 今人乍见孺子。 《孟子》 银瓶乍破。 唐·白居易《琵琶行(并序)》 雷霆乍惊。 唐·杜牧《阿房宫赋》 (3) 又如: 离乍(分离很骤然); 乍乍(忽然); 江上渔火乍明乍灭; 乍冷乍热, 天气很不正常 (4) 刚; 才 [first; at the beginning] …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: zha4 解释:   1. 突然。 孟子·公孙丑上: “今人乍见孺子将入于井, 皆有怵惕恻隐之心。 ”唐·白居易·琵琶行: “银瓶乍破水浆迸, 铁骑突出刀枪鸣。 ” 2. 初、 刚刚。 如: “乍暖还寒”、 “新来乍到”、 “霪雨乍晴”。 3. 暂时。 文选·孔稚珪·北山移文: “乍回迹以心染, 或先贞而后黩。 ” 4. 怎、 哪。 西游记·第三十三回: “乍想到了此处, 遭逢魔障, 又被他遣山压了。 ”  1. 因害怕而颤抖。 元·无名氏·鸳鸯被·第二折:… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:zha4   1. 突然。 孟子·公孫丑上: “今人乍見孺子將入於井, 皆有怵惕惻隱之心。” 唐·白居易·琵琶行: “銀瓶乍破水漿迸, 鐵騎突出刀槍鳴。” 2. 初、 剛剛。 如: “乍暖還寒”、 “新來乍到”、 “霪雨乍晴”。 3. 暫時。 文選·孔稚珪·北山移文: “乍迴跡以心染, 或先貞而後黷。” 4. 怎、 哪。 西遊記·第三十三回: “乍想到了此處, 遭逢魔障, 又被他遣山壓了。”  1. 因害怕而顫抖。 元·無名氏·鴛鴦被·第二折: “不由我意張狂, 心驚乍。”… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — <斥>  坼  跅  訴  拆  柝  蚸  泝  诉  乍  鲊  齚  咋  砟  詐  昨  酢  怍  <作> …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — 【사】 잠깐; 언뜻; 차라리 삐칠별부 4획 (총5획) [1] at first; for the first time; newly [2] suddenly; unexpectedly; abruptly; inadvertently サ·たちまち …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — zhà (1) ㄓㄚˋ (2) 忽然: ~冷~热。 ~暧还寒。 (3) 刚, 起初: 新来~到。 (4) 张开, 鼓起: ~着胆子(勉强鼓起勇气)。 (5) 姓。 (6) 郑码: MAID, U: 4E4D, GBK: D5A7 (7) 笔画数: 5, 部首: 丿, 笔顺编号: 31211 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 사 잠깐 5 strokes 사람인 …   Korean dictionary

 • 乍見 — (乍見, 乍见) I 1.忽然看見;猛一見。 《孟子‧公孫丑上》: “今人乍見孺子將入於井, 皆有怵惕惻隱之心。” 朱熹 集注: “乍, 猶忽也。” 北齊 祖珽 《望海》詩: “時看遠鴻度, 乍見驚鷗起。” 宋 周邦彥 《留客住》詞: “乍見花紅柳綠, 處處林茂。 又睹霜籬畔, 菊散餘香, 看看又還秋暮。” 明 萬壽祺 《昆陵劉大過訪草堂信宿遂別》詩: “乍見忽驚毛髮老, 相看獨有雪霜懸。” 2.初次看見。 《小五義》第二六回: “剛到山上, 初逢乍見, 他就要探探我的學問深淺,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 乍见 — (乍見, 乍见) I 1.忽然看見;猛一見。 《孟子‧公孫丑上》: “今人乍見孺子將入於井, 皆有怵惕惻隱之心。” 朱熹 集注: “乍, 猶忽也。” 北齊 祖珽 《望海》詩: “時看遠鴻度, 乍見驚鷗起。” 宋 周邦彥 《留客住》詞: “乍見花紅柳綠, 處處林茂。 又睹霜籬畔, 菊散餘香, 看看又還秋暮。” 明 萬壽祺 《昆陵劉大過訪草堂信宿遂別》詩: “乍見忽驚毛髮老, 相看獨有雪霜懸。” 2.初次看見。 《小五義》第二六回: “剛到山上, 初逢乍見, 他就要探探我的學問深淺,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 乍暖還寒 — (乍暖還寒, 乍暖还寒) 形容冬末春初氣侯忽冷忽熱, 冷熱不定。 宋 李清照 《聲聲慢》詞: “乍暖還寒時候, 最難將息。” 《東歐女豪杰》第一回: “一日 明卿 清早起來, 但見陰霾四合, 天氣凄涼, 午後乍暖乍寒, 陡下了一天大雪。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.